تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ایشناسه محصول: 724473
موجود

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای بهترین نمونه موجود و در ۴3 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .

در این فایل درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای بهترین نمونه موجود تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های درس پژوهی پایه اول خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره درس پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :
راهکارهایی برای اینکه به مسایل درسی خوب برسیم عبارتند از:

همه ی معلمان بتوانند شرکت کنند.
علم موضوعی را افزایش دهد.
روش تدریس را موثر کند و یادگیری بچه ها افزایش یابد.
همه دخیل شده و داخل شوند.
فکر پژوهشی دهد.
محتوای درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای بهترین نمونه موجود به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

فصل اول

مقدمه درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

تعیین مساله و انتخاب موضوع درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

فصل دوم

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

طرح کتاب شماره یک درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

فصل سوم

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

فصل چهارم

طرح کتاب اصلاح شده ۲ درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی ) درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی ۲ درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی درس جمع شانه ای

منابع وماخذ

پیوست ها


ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.شناسه محصول: 539577
موجود

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.
ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.

کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Paشناسه محصول: 536192
موجود

کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Pa

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Pa

کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Pa

کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Pa

زبان: انگلیسی

تعداد صفحه:500

فهرست:

I. MOLECULAR BIOLOGY 1
1. Parasite genomics 3
Mark Blaxter
2. RNA processing in parasitic organisms: trans-splicing and RNA editing 29
Jonatha M. Gott and Timothy W.Nilsen
3. Transcription 47
Arthur Günzl
4. Post-transcriptional regulation 67
Christine Clayton
5. Antigenic variation in African trypanosomes and malaria 89
George A.M. Cross
6. Genetic and genomic approaches to the analysis of Leishmania virulence 111
Stephen M. Beverley
II. BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY: PROTOZOA 123
7. Energy metabolism
Part I: Anaerobic protozoa 125
Miklós Müller
Part II: Aerobic protists – trypanosomatidae 140
Fred R.Opperdoes and Paul A.M.Michels
Part III: Energy metabolism in the Apicomplexa 154
Michael J. Crawford,Martin J. Fraunholz and David S. Roos
vi CONTENTS
8. Amino acid and protein metabolism 171
Juan José Cazzulo
9. Purine and pyrimidine transport and metabolism 197
Nicola S. Carter,Nicolle Rager and Buddy Ullman
10. Trypanosomatid surface and secreted carbohydrates 225
Salvatore J. Turco
11. Intracellular signaling 241
Larry Ruben, John M. Kelly and Debopam Chakrabarti
12. Plastids, mitochondria, and hydrogenosomes 277
Geoffrey Ian McFadden
III. BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY: HELMINTHS 295
13. Helminth surfaces: structural, molecular and functional properties 297
David P. Thompson and Timothy G. Geary
14. Carbohydrate and energy metabolism in parasitic helminths 339
Richard Komuniecki and Aloysius G.M. Tielens
15. Neurotransmitters 359
Richard J.Martin, Jennifer Purcell, Tim Day and Alan P. Robertson
IV. MEDICAL APPLICATIONS 395
16. Drug resistance in parasites 397
Marc Ouellette and Steve A.Ward
17. Medical implications of molecular parasitology 433
Richard D. Pearson, Erik L.Hewlett and William A. Petri, Jr.
Index 463
Colour plates appear between pages 252 and 253


جزوه زبان پزشکیشناسه محصول: 536194
موجود

جزوه زبان پزشکی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

جزوه زبان پزشکی

جزوه زبان پزشکی

جزوه زبان پزشکی
این جزوه برای تمام رشته های علوم پزشکی در مقطع ارشد و دکترا مناسب است

 

فهرست مطالب
3................................................................... Lesson one : Preview words for study ”
9 ..................................................................Lesson two: “Preview words for study ”
15 ...............................................................Lesson three: “preview words for study ”
21 ........................................................................ Unit 4: “Preview words for study ”
26 ......................................................................... Unit 5: “Preview words for study ”
32 .......................................................................... “Preview words for study ” :Unit 6
40 .......................................................................... Unit 7:“Preview words for study ”
47 .......................................................................... Unit 8:“Preview words for study ”
51 .......................................................................... Unit 9:“Preview words for study ”
57 ........................................................................ Unit 10:“Preview words for study ”
155 ........................................................................ “Preview words for study ”:Unit 11
162 ............................................................................................“Target word”:Unit 12
169 ..........................................................................Unit 13“Preview words for study ”
177 ..........................................................................Unit 14“Preview words for study ”
نمونه سوالات آزمون ورودي کارشناسی ارشد سراسري و آزاد اشکالات ویژه ........................................... 219
پاسخنامه نمونه سؤالات اشکالات ویژه.................................................................................... 222
نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب............................................................ 257
پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوري واژگان کارشناسی ارشد ........................................................... 276


اختلال چربی خونشناسه محصول: 536195
موجود

اختلال چربی خون

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

اختلال چربی خون

 اختلال چربی خون

راهنمای بالینی برخورد با اختلال چربی خون

فرمت: pdf

تعداد صفحه: 40

فهرست
مقدمه ............................................................................... 44
اپیدمیولوژی ......................................................................... 44
متدولوژی ........................................................................... 42
سطح شواهد ..................................................................... 42
اهداف راهنما .................................................................... 42
جمعیت هدف .................................................................... 43
کاربران هدف راهنما ............................................................ 43
اهمیت و دلایل انتخاب کاربران هدف ......................................... 43
روش جستجو .................................................................... 44
چکیده توصیه ها .................................................................... 40
تشخیص ............................................................................ 20
غربالگری ........................................................................ 20
اهداف درمان ....................................................................... 26
درمان ............................................................................... 27
مداخلات درماني ................................................................ 35
پیگیری ............................................................................. 36
الگوریتم ............................................................................. 45
ضمائم ............................................................................... 44
منابع ................................................................................ 40


رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دخترشناسه محصول: 497551
موجود

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

پروژه کارشناسی روانشناسی 
با عنوان:
رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد

چکیده :

 تا بوده، سندرم پیش از عادت ماهانه هم بوده، و شگفتی این جاست که پساز پژوهشهای بسیار در این زمینه، پزشکان هنوز نمی توانند پاسخ گوی بیماران خود در روبرو شدن این سندرم باشند. سندرم پیش از عادت ماهانه موضوع بیش از سیصد مقاله علمی در دهه اخیر بوده است.

 سندرم پیش از عادت ماهانه و معالجه آن پنجاه سال پیش به وسیله دکتر روبرت ت . فرانک، پزشک برجسته مدرسه پزشکی مونت سینایی در نیویورک ارائه شده است. از آن زمان تاکنون پژوهشگران پیوسته از دکتر فرانک که معتقد است، سندرم پیش از عادت ماهانه امری واقعی است، حمایت کرده اند، امروز نیز همچنان معتقدند که این سندرم غیر تخیلی است.

 

 بیان مسأله :

 

 با توجه به این که در مورد سندرم پیش از عادت ماهانه اطلاعات دقیقی در دست نداریم. این مسأله و مشکل در مورد دختر و زنانی شدیدتر است که آگاهی قبلی و کاملی در مورد این امر ندارند و گاه چنان دچار تغییر رفتار می شوند که تحمل آنها از سوی خودشان و دیگران مشکل است.

 این سندرم واقعاً وجود دارد و در واقع هر کسی باید این سندرم را بشناسد و با چگونگی آسیبهای آن آشنا باشد. نشانه های سندرم در زنان متفاوت است و در واقع تلقین در عوارض مربوط به سندرم موثر است. عوارض سندرم شامل : 

افسردگی، پرخاشگری، دردهای جسمانی و غیره است (لارسن، 1368 ).

 

 زیست دوستیعشق شورانگیزی است به زندگی و هر آنچه زنده است. خواه در شخص، گیاه، اندیشه یا گروه اجتماعی، شخص زنده دوست ترجیح می دهد بیشتر بسازد تا حفظ کند.

 ویران سازی و پرخاشگری نه محادی با زیست دوستی، بلکه شق دیگری در برابر آن است. عشق به زندگی یا عشق مردگان دو چاره بنیادینی است که در برابر هر موجود انسانی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

چکیده

 فصل اول

 پیشگفتار

 بیان مساله

 موضوع تحقیق

 نوع تحقیق

 فایده و اهمیت تحقیق

 فرضیه مورد بررسی

 تعریف عملیاتی

 فصل دوم

 تاریخچه قاعدگی

 تاریخچه پرخاشگری

 طبقه بندی تنش پیش از عادت ماهانه از نظر دکتر آبراهام مازلو

 تقویم عادت ماهانه

 آمنوره

 فصل سوم

 جامعه تحقیق

 نمونه تحقیق

 چگونگی نمونه برداری

 توضیح درباره نمونه ها از سن، جنس، خانواده تحصیل

 ابزار تحقیق

 بیان متغیرها

 اجرای تست

 جدولها

 استخراج نتایج جدولها

 محاسبات آماری

 فصل چهارم

 جدول سندرم پیش از قاعدگی

 نمودارهای درختی

 محاسبات آماری : میانگین، آزمون T

 تفسیر نتایج

 بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین اینکه آیا فرضیه تائید شده است یا نه و علل رد آن

 فصل پنجم

 بحث و نتیجه گیری

 خلاصه پژوهش

 پیشنهادات

 منابع و  پیوستها


1
logo-samandehi